Mystici uit alle religies hebben het leven in de woestijn tot een aparte kunst verheven en de opgegraven wijsheid als een richtingaanwijzer aan ons overgeleverd. Voor sommigen roept het een romantisch beeld op van afgezonderd zijn van alles wat ons stoort in ons geluk, verlangend naar stilte en eenzaamheid. Het daadwerkelijk en letterlijk blootgesteld zijn aan het landschap is echter totaal anders dan een feelgood-ervaring, het stript je van alles. Er is geen ontkomen aan: omvorming.