Als je door de toegangspoort het terrein van de Abdij van Berne oprijdt, valt direct een levensgroot beeld op van Gerlacus van den Elsen. Dit is kort na zijn dood vervaardigd door Jozef Cantré en als hoeksteen aangebracht in de abdijkerk. In de pandgang van de abdij staat een borstbeeld van Gerlacus, in 1921 bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond vervaardigd door Eduard Deckers. Het zijn twee nadrukkelijke herinneringen aan deze norbertijn en boerenapostel die ons vandaag de dag ongetwijfeld kan inspireren om iets aan de stikstofcrisis (en wellicht andere crises) te doen.