Schrijfster en theosoof Helena Blavatsky (1831-1891) maakte in de 19e eeuw een spirituele reis door India. Ze schreef er in haar boek Van de grotten en jungles van Hindoestan (1892) het volgende over: