Historicus en terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf meent dat we dankbaar mogen zijn dat de Nederlandse samenleving, ondanks alle polarisatie en ophef, een functionerende democratische rechtsstaat is. Dat de instituties er nog steeds relatief goed voor staan. Voor haar is dit het narratief dat ons in de basis voldoende zou moeten bieden. De Graaf is actief voor de ChristenUnie en heeft zelf geen nieuw narratief nodig. Ze voelt zich thuis in het christendom.