“De kerk is voor katholieken een plek waar God aanwezig is. Dat dwingt tot respectvolle schroom en dat vinden mensen een beetje ongemakkelijk.” Borgman weet te benoemen waar het wringt, waar de katholieke kerk contrasteert met de samenleving.