Tot nu toe interviewde Van den Brandt 26 Britse vrouwen en nu richt ze zich op vrouwen in Nederland. De deelnemers hebben uiteenlopende achtergronden. Ze komen bijvoorbeeld uit de mormoonse kerk, zijn Jehova's Getuigen, staan in de katholieke traditie, bewegen zich in evangelische hoek of ze zijn soennitisch-islamitisch opgevoed. Enkele thema's zijn Van den Brandt al in een vroeg stadium van onderzoek opgevallen: de rol van familierelaties, plotselinge levensgebeurtenissen en emoties. Het zijn belangrijke onderdelen in de trajecten van vrouwen om uiteindelijk een religie verlaten.