Jezus is niet geboren in een kerststalletje onder de kerstboom. En vrede op aarde was er al helemaal niet. Jezus is een vluchtelingenkind. Het begon al voor zijn geboorte: Maria en Jozef moesten op reis voor een volkstelling, vertelt de evangelist Lucas. Ze konden geen ander onderkomen vinden dan een soort schuilhut in het veld. Daar tussen de armsten werd Jezus geboren. De os en de ezel wisten het al: in dit kind is God zelf op aarde gekomen om de wereld te redden van het kwaad, zodat de wolf en het lam samen kunnen spelen. Maar zo ver was het nog niet.