De kerk in Nederland heeft een lange geschiedenis van dialoog met moslims. Er zijn zelfs diverse ‘islamnota’s’ gepubliceerd waarin verkend wordt op welke manier de PKN zich kan verhouden tot de islamitische gemeenschap. Niet onbelangrijk, want de dialoog tussen religieuze mensen is niet altijd eenvoudig: naast theologische verschillen speelt meestal ook de actualiteit een rol.