Anne-Claire Mulder was jarenlang universitair docent Vrouwen- en Genderstudies Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit. Ze deed o.a. onderzoek naar de kracht en zwakten van het netwerkmodel van de Oecumenische Vrouwenbeweging voor het veranderen van kerken. Bij uitgeverij Van Warven verscheen recent haar boek Opdat wij bloeien - Bespiegelingen over God en het goede leven dat gaatover een belangrijke vraag:hoe kunnen we te midden van het tumult van de wereld vertrouwen blijven houden in de mogelijkheid tot bloeien?