Waar komt al die woede vandaan? Een uiting van woede gold eeuwenlang als zwak, wild en onbeschaafd, maar dat geldt nu niet meer. Woede mag. Tegenwoordig luisteren we meer naar mensen die in woede ontsteken. We willen weten wat er achter die woede schuilt, ook als die woede ontspoort of verdwaalt. Deze meer open houding is nu gewoner en tegelijk worden de remmen op woede zwakker. Mensen komen meer dan ooit in opstand bij vermeend onrecht. Die trend past in een lange emancipatiegeschiedenis, waarbij rechtsgevoel en opstandigheid steeds belangrijker zijn geworden.