Eind deze maand, om precies te zijn op 26 september 2022, is Antoine Bodar (geboren in 1944 in ’s-Hertogenbosch) dertig jaar priester. Voor de Baarnse uitgeverij Adveniat is dit jubileum een mooie aanleiding om zijn denken en veelbewogen carrière eens grondig onder de loep te nemen. Niet alleen heeft Bodar zich voor de katholieke kerk en andere religieuze gemeenschappen en organisaties ingezet, ook heeft hij het nodige gedaan en betekend in de wereld van met name de journalistiek (radio/televisie), cultuur en wetenschap. Dit alles op een vrij unieke manier: taallenig, scherp en uitdagend.

De speerpunten in dit boek zijn Bodars nogal prikkelende visies op de Rooms-Katholieke Kerk, de oecumene en interreligieuze dialoog, media/maatschappij, filosofie, beeldende kunst/muziek, literatuur en architectuur/ruimtelijke omgeving. De auteurs hebben voor dit boek gebruik kunnen maken van door hem gevoerde (privé)correspondentie en delen van eerder gepubliceerde boeken/artikelen. Bodars levensverhaal krijgt in dit boek extra kleur door mooie en interessante foto’s.

Het boek is geschreven door het biografenduo Koen Gerling, theoloog, en Marijntje
Gerling, neerlandica, broer en zus. Voor wie geïnteresseerd is in het leven en werk van Antoine Bodar is dit een bijzonder interessant boek. Later deze maand verschijnt bij Adveniat nog een boek over Bodar: Antoine Bodar – een hommage van Brigit Woltjer. In dit persoonlijke fotoboek leidt de jubilaris ons langs de belangrijkste plekken uit zijn leven.