Wie nog steeds het vooroordeel koestert dat wij in de lage landen weinig tot geen originele filosofen hebben voortgebracht, is na lezing van het boek Denkers en dwalers – Een geschiedenis van de filosofie in de lage landen, het fraaie overzichtswerk van filosoof, auteur en politicoloog Erno Eskens, wel genezen. Voortbouwend op andere historische overzichten en puttend uit eigen journalistiek onderzoek als jarenlang redacteur van Filosofie Magazine, presenteert hij een prettig leesbare staalkaart van de meest diverse filosofische auteurs uit onze vaderlandse geschiedenis. Daarbij houden de denkers én de dwalers, zoals ze in de titel samen staan, elkaar mooi in evenwicht.