Een mens kan niet zonder zijn gewoonten, zoals we allemaal weten. Dat is vaak geen enkel probleem, want gewoonten geven zekerheid en veiligheid. Echter, het hardnekkig vasthouden aan verkeerde gewoonten heeft ons gebracht waar we nu zijn: in een klimaatcrisis van ongekende proporties. Niet eerdere hebben we in Nederland en wereldwijd zo’n crisis meegemaakt. De enige uitweg uit deze crisis is verandering. Maar hoe begin je daarmee? Hoe maak je de juiste keuzes? Hoe houd je hoop? Hoe leer je trouw te zijn aan jezelf én aan de aarde?

In het zeer interessante en goed geschreven boek Dit is niet het einde – Een goed leven in de 21ste eeuw, dat onlangs bij uitgeverij De Bezige Bij is verschenen,zoekt Jan Drost naar een goed leven voor eenentwintigste-eeuwse mensen. Met behulp van schrijvers en denkers als Marcus Aurelius, Søren Kierkegaard en Hannah Arendt en aan de hand van begrippen als rouw, schuld, geweten, liefde en geheeldenken laat hij zien dat we het altijd nog anders kunnen doen, hoeveel tegenwerking we ook ervaren vanuit de politiek, de samenleving, onze vrienden en familie en onszelf. Een positieve boodschap, die zeker nu zeer welkom is. Drost toont ons hoe we een beter mens kunnen worden.

Jan Drost (1975) is schrijver en filosoof. Hij is onder meer verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en The School of Life. Hij schrijft voor NRCTrouwAlgemeen Dagbladde Volkskrant en Filosofie Magazine. Eerder publiceerde hij de boeken Het romantisch misverstand (2011), Denken helpt (2015) en Als de liefde voorbij is (2017).