Muziek waar we het liefst naar luisteren, heeft voor ons vaak een grote betekenis. Maar waarom eigenlijk, waar komt die betekenis vandaan? Is de muziek de drager van de betekenis die wij erin horen? Of zijn wij het zelf die die betekenis creëren, en zit die betekenis dus ‘tussen onze oren’?