Het merendeel van de Nederlandse bevolking is buitenkerkelijk geworden. En dus zijn er ook steeds minder uitvaarten in een kerkelijke setting. Familie en nabestaanden geven tegenwoordig vaak zelf vorm en inhoud aan het afscheid van de overledene.