De oude monniken wisten het al: ‘Men verlangt naar hetgeen verboden is’ (Hieronymus, Brief 121, 8). Toen ik de aankondiging zag van ‘het boek dat niet mocht worden uitgegeven’, de ondertitel van Thomas Mertons boek Vrede in het na-christelijk tijdperk, kon ik niet wachten op de publicatie ervan. Voor allen die zich in ons taalgebied met het gedachtegoed van de bekende trappistenmonnik Thomas Merton (1915-1968) bezighouden, was dit echt een publicatie om naar uit te zien, ook gezien het voorwoord dat geschreven werd door Mertons vriend en vredesactivist Jim Forest, die begin dit jaar in zijn woonplaats Alkmaar is overleden. Maar ook omdat de publicatie van dit boek, helaas, niet op een geschikter moment kon komen.