VOLZIN geeft regelmatig een overzicht van recent verschenen boeken over religie, zingeving en levensbeschouwing. Welke staan op uw verlanglijstje?

Monniksvragen - het klooster als klankkast voor radicaal geluid
Thomas Quartier

Monniksvragen van Thomas Quartier is een boeiende reflectie op het leven als monnik en wat wij daarvan kunnen leren. In onze bewogen tijd stellen mensen meer vragen dan ooit bij ervaringen van onrecht en lijden. Thomas Quartier, benedictijnermonnik en Theoloog des Vaderlands, toont een weg om vragen te stellen – ultieme en radicale vragen – monniksvragen.

De monastieke levensvorm staat symbool voor de stap terug uit de samenleving om van daaruit een betere wereld ter sprake te brengen. Want een monnik leeft primair vanuit dé ultieme en meest radicale vraag die je maar kunt bedenken: de vraag naar God. Hij heeft geen enkele pretentie om antwoorden te kunnen geven, volgt geen doel en geen strategie, maar deelt wat in zijn zoektocht naar boven komt drijven, in dialoog met iedereen die het maar wil horen.

KokBoekencentrum, 160 blz., € 16,99

Een kleine geschiedenis van de gelijkheid
Thomas Piketty

Een groeiende ongelijkheid is niet onvermijdelijk. Door de eeuwen heen zijn samenlevingen wereldwijd steeds gelijker geworden. Beknopt en elegant leidt Piketty ons door de grote stromingen die de moderne wereld hebben vormgegeven. Hij toont hoe we van het verleden kunnen leren om van gelijkheid een blijvende realiteit te maken.

De Geus, 328 blz., € 24,99

Op weg naar de luisterende kerk - Synodale ervaringen in verleden en heden
Jos Moons e.a.

Op weg naar een luisterende kerk van Jos Moons, Sjoerd Mulder en Karim Schelkens is een fascinerende studie over synodaliteit in heden en verleden. Paus Franciscus stuurt aan op een stijl van kerk-zijn die benadrukt dat gelovigen samen onderweg zijn. Dat is nog behoorlijk zoeken, want hoe kunnen gelovigen zich beter leren uitspreken en bisschoppen beter leren luisteren? Hoe gaan religieuze tradities om met meningsverschillen?

Dit boek presenteert de verrassende rijkdom aan bestaande ervaringen met synodaliteit, bijvoorbeeld binnen religieuze ordes van de katholieke kerk. Of de anglicaanse, protestantse en orthodoxe vormen van dialogische besluitvorming. Verder komen recente experimenten aan bod, zoals ervaringen uit Latijns-Amerika en de Afrikaanse palavercultuur. Synodaliteit bestaat al, meer dan misschien gedacht.

KokBoekencentrum, 296 blz., € 25,95

Groen & Solidair - 36 kerken en kloosters in Nederland
Elisabeth Hense en Tjirk van der Ziel (red.)

Groen & Solidair Groen en solidair – zo presenteren zich de 36 christelijke kerkgemeenschappen en kloosters in Nederland die wij in dit boek over het voetlicht brengen. Deze kerken pakken weer op wat in de jaren zeventig van de vorige eeuw in de Raad van Kerken al een hoge vlucht had genomen, maar helaas, aan het begin van de jaren tachtig, ten onrechte van de agenda verdween. Ze behartigen wat paus Franciscus voor alle kerkprovincies over de hele wereld in 2015 in zijn encycliek Laudato Si’ als richtlijn voor ecologisch en sociaal handelen vanuit christelijk perspectief heeft benoemd.

Het zijn kerkgemeenschappen die hun ecologisch engagement koppelen aan de zorg voor kwetsbare medemensen en die de vergroening laten samengaan met aandacht voor mensen die kampen met gezondheidsproblemen, financiële tekorten of een gemis aan ontwikkelingskansen. Deze kerkgemeenschappen zijn in veel opzichten bijzonder waardevol voor hun eigen leden, maar zeker ook voor de samenleving. Dr. Elisabeth Hense is universitair hoofddocent Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit. Dr. Tjirk van der Ziel is docent aan de christelijke Hogeschool Ede.

Berne Media, 144 blz., € 22,50

Het verlaten individu - Waarom voelen we ons zo leeg?
Esther van Fenema

Het verlaten individu is overal. We lijden aan eenzaamheid, onzekerheid en somberheid, en voelen vertwijfeling en angst. We worstelen met tal van psychische klachten, die veelal terug te voeren zijn op zingeving en vooral het gebrek eraan: leegte. Dat nare gevoel proberen we te dempen door excessief te consumeren en te ‘genieten’, waardoor we ons steeds leger gaan voelen en in een negatieve, vicieuze cirkel terechtkomen.

Toen we ooit de baleinen uit de samenleving trokken en het individu bevrijdden uit allerlei groepsverbanden hoopten we zelf God te worden. Als ‘God’ hebben we overal recht op en bepalen we zelf de grenzen. De paradox is dat we deze verantwoordelijkheid niet goed verdragen en kwetsbaar zijn geworden. We verwachten de beloning en de verlossing van buiten, maar God heeft ons verlaten.

In dit boek onderzoekt psychiater Esther van Fenema wat de rol is van de zeven hoofdzonden in onze tijd. Ze voegt daar een nieuwe hoofdzonde aan toe die kenmerkend is voor nu: de leegte.

Prometheus, 280 blz., € 21,99