VOLZIN geeft regelmatig een overzicht van recent verschenen boeken over religie, zingeving en levensbeschouwing. Welke staan op uw verlanglijstje?

Latifa - een weg naar aanvaarding
Mariek de Jong

We hebben allemaal al een hele weg naar aanvaarding afgelegd. Wat valt daarover te zeggen? Wat is aanvaarding eigenlijk en wanneer aanvaarden we iets echt?

Uitgaande van de zeven woorden van de Latifa, een eeuwenoude oefening uit het soefisme, wordt een weg uitgezet naar aanvaarding. Aanvaarding als eerste stap op onze weg door het leven en ook als laatste. En welbeschouwd bij alles wat zich tussen deze twee momenten voordoet.

Auteur Mariek de Jong ziet de weg naar aanvaarding ook als ‘de weg van ons verlangen’. Oprecht verlangen komt immers voort uit onze poging tot aanvaarden en plaatst ons in de richting van onze bestemming. Dat geeft hoop. Wie in hoop blijft geloven, is nooit verloren. Het opent ons voor onvoorziene mogelijkheden en brengt ons bij geloof en vertrouwen.

Dat is regelrechte levenskunst. Daaruit putten we moed tot overgave. Overgave is de stap naar liefde. Liefde wil stromen en scheppen. Wie eenmaal de liefde voor het leven kent en de vreugde van het scheppen ervaart, blijft streven naar aanvaarding.

Van Warven, 112 blz., € 14,95

Aan de rand van het leven - licht op het vraagstuk van orgaandonatie
Babs Willemse

Met deze lever ga ik het doen! Deze woordjes staan centraal in een scala aan hoopvolle gedachten die auteur Babs Willemse koestert kort na haar levertransplantatie. En mede dankzij al die hoopvolle gedachten heeft ze er een belangrijk stuk leven bij gekregen. Maar het leven is weerbarstig. Jarenlang worstelt ze met haar hernieuwde bestaan. Zelfs zo dat ze het gevoel blijft houden te verblijven ‘aan de rand van het leven’. Een strijd die ze op aangrijpende wijze in dit boek verwoordt.

In het boek Aan de rand van het leven doet Babs Willemse tevens verslag van haar zoektocht naar zin- en betekenisgeving. Het is een zoektocht die haar langs tal van slingerpaden voert. In de media wordt orgaandonatie steevast positief beschreven. Maar ze ontdekt op die slingerpaden dat er wel wat meer te zeggen valt over tal van ethische aspecten rondom orgaandonatie. Aan de rand van het leven legt ze verrassend versluierde aspecten ervan bloot. Met vaart en diepgang brengt de schrijfster medische, juridische en spirituele dimensies van orgaandonatie voor het voetlicht.

Over orgaandonatie en donorschap lopen de meningen nogal uiteen. De één ziet het als een daad van naastenliefde om een orgaan te mogen schenken aan de medemens. Maar er is ook tal van mensen die vinden dat het menselijk lichaam alleen in ongeschonden vorm bestemd is voor Leven met een hoofdletter. Babs Willemse neemt ons mee naar een wereld waarin woorden als ‘bewustzijn’ en ‘levensvisie’ een belangrijke rol spelen in het maken van ethische keuzes. Ze hoopt daarmee dat de lezer zich een gefundeerde mening kan vormen.

Van Warven, 214 blz., € 18,95

Katholiek - De beeldcultuur van het katholicisme
Suzanna Ivanic

In ‘Katholiek’ van Suzanna Ivanic maak je kennis met de rijke beeldcultuur van het katholicisme. Een helder, beknopt en gedetailleerd naslagwerk met prachtige illustraties van kunstwerken en objecten.

Indrukwekkende schilderijen, spectaculaire architectuur, bijzondere beelden en kostbare gewaden: het katholicisme is een inspiratiebron voor veelzijdige kunst en cultuur. Van kleine Mariabeeldjes tot torenhoge kathedralen: kunst is onlosmakelijk verbonden met religie en maakt het geloof zichtbaar en tastbaar. In de eucharistie, met walmende wierook en de eeuwenlange rituelen, worden alle zintuigen bespeeld en wordt de kern van het geloof geraakt.

KokBoekencentrum, 256 blz., € 39,99

De gek als medemens - Hoe we onszelf in de waanzin leren kennen
Maarten van Buuren

Maarten van Buuren schreef een boek over nauwe band tussen de existentialistische filosofie en het werk van Ludwig Binswanger, een belangrijke grondlegger van de psychiatrie. Als we echt willen weten wie we zijn, moeten we volgens Van Buuren beter naar de waanzin kijken.

Wat maakt ons mens? Dit is een van de grote vragen van de filosofie. Volgens Maarten van Buuren is het antwoord te vinden in de waanzin. Als een lachspiegel toont de waanzin wat er gebeurt als de fundamenten onder het menszijn wegvallen. In De gek als medemens laat Van Buuren ons uitgebreid in deze spiegel kijken. Hij doet dat aan de hand van casestudies uit het werk van de Zwitserse psychiater Ludwig Binswanger, waarin patiënten en hun behandelingen worden beschreven. Wat de mens tot mens maakt blijkt op die momenten dat zijn wereld vorm en samenhang verliest, hij uit het vangnet van zijn sociale contacten valt en zichzelf kwijtraakt.

De fascinatie van Maarten van Buuren voor de existentiële psychoanalyse van Ludwig Binswanger komt voort uit zijn eigen ervaring. In Kikker gaat fietsen! (2008) beschrijft hij hoe zijn leven ontspoorde toen hij in een depressie raakte. Hij wist zijn bestaan weer op de rails te krijgen dankzij een combinatie van pillen, praten en fietsen, maar veel vragen bleven onbeantwoord. In De gek als medemens, een filosofische verdieping van Kikker gaat fietsen!, onderzoekt Van Buuren het verband tussen waanzin en existentie en de manier waarop deze begrippen elkaar wederzijds definiëren.

Lemniscaat, 182 blz., € 19,99


De palliatieve maatschappij - Waarom wij zo bang zijn voor pijn

Byung-Chul Han

In zijn nieuwe essay ‘De palliatieve maatschappij’ werpt Byung-Chul Han een kritisch licht op onze hedendaagse maatschappij. Dit essay gaat over ‘algofobie’ – een alomtegenwoordige angst voor pijn. Aan conflicten en controversen, die tot pijnlijke gesprekken leiden, wordt in onze samenleving steeds minder ruimte geboden. Zelfs liefdespijn is iets waar we bang voor zijn. Ook de politiek is in de greep van dit fenomeen. Conformiteitsdwang en consensusdruk nemen de overhand. Met het oog hierop analyseert Han in dit essay ook de corona-epidemie.

Ten Have, 120 blz., € 14,99