In Verdraagzame islam van Henk Haenen staan leven en werk van Tierno Bokar centraal. Bokar is een zogenoemde sage marabout, een wijze koranleraar, die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw leefde en werkte in het West-Afrikaanse Mali, dat toen een Franse kolonie was. Hij staat in de typische traditie van wijsheidsleraren die de rijkdom van de islam mengen met lokale traditie en daar een eigen mystiek soefikarakter aan geven.