In het begin van de coronacrisis, als de kerken geen bezoekers meer mogen ontvangen, trekt een artikel van de Tsjechische priester Tomáš Halík internationaal de aandacht. Volgens Halík is de coronacrisis een van God gegeven kans aan de kerk: "Misschien staan de lege kerkgebouwen wel symbool voor de leegte in de kerken. (…) We hebben ons te veel bezig gehouden met het bekeren van ‘de wereld’, en minder met het bekeren van onszelf" (Trouw, 8 april 2020).