Ontdekken dat een kunstenaar waar je van houdt een klootzak is, betekent dat je een zekere naïviteit verliest. Je kunt dit niet meer ont-weten, het vormt voortaan je verhouding tot de maker. Dat is voor mij geen reden om angstvallig de biografie van makers te vermijden. De vraag hoe de biografie van een maker zich tot het werk verhoudt, is juist wezenlijk onderdeel geworden van mijn kunstbeleving. Tegelijkertijd neemt dat de zoektocht naar de omgang met een foute kunstenaar niet weg. De ene kunstenaar is de andere niet en dus is een eenduidig antwoord onmogelijk. Een verslag van een worsteling, in drie aktes.