Waar begint het christendom? Bij Jezus, zullen veel mensen antwoorden. Maar dat vindt liberaal theoloog Wouter Slob “bepaald geen vanzelfsprekende gedachte”. Jezus was een joodse rabbi, denkt hij dan. Jezus was een man die aan het begin van de jaartelling als wonderdoener en prediker door Palestina reisde.