‘Wie van jullie is ooit op zijn ziel getrapt?” Voorzichtig gaan een paar handen de lucht in. “En waar zat-ie?” Gelach. “Wie van jullie weet zeker dat-ie geen ziel heeft? En wie weet zeker dat-ie wél een ziel heeft?” Opnieuw enkele behoedzaam opgestoken handen. Het jonge publiek, grotendeels bestaand uit studenten, lijkt niet teveel te willen vooruitlopen op het flitscollege van Carlo Leget, dat onderdeel is van het Betweter Festival 2017. Wetenschappers hebben hier tien minuten om iets over hun onderzoeksterrein te vertellen.