In 2005 vroeg het beroemde natuurwetenschappelijke tijdschrift Science aan wetenschappers wat volgens hen de grootste vragen waren die nog op een antwoord wachten. Het tijdschrift stelde vervolgens een lijst op van de 125 belangrijkste natuurwetenschappelijke vragen. Op de eerste plek stond de vraag: Waar is het universum van gemaakt? Een terechte winnaar, want vandaag de dag schatten kosmologen dat het zichtbare universum slechts vier procent beslaat van wat er is; 96 procent is ‘donkere materie’, wat betekent dat natuurwetenschappers in het donker tasten omtrent de aard ervan.