Het kerkelijk leven is ingrijpend veranderd in het afgelopen halfjaar. Zijn het tijdelijke aanpassingen of tekenen zich ook blijvende veranderingen af? En in welke richting moeten we die dan zoeken? Een bundel met meer vragen dan antwoorden om de broodnodige bezinning verder te helpen.