Voor mij is Hein Stufkens een echte verhalenverteller. Of hij dat altijd is geweest? “In het dagelijks leven ben ik meer een luisteraar. Ik kom uit een gezin waarin vooral mijn vader aan het woord was. En als je dan je mond hield was de kans het grootst dat zijn toespraken ophielden. Ook op het internaat, waar ik een deel van mijn jeugd doorbracht, was het raadzaam om je stil te houden. Maar als ik een podium heb, dan komt de verteller in mij wel naar voren. Zo hield ik graag spreekbeurten op school. Na mijn studie werd ik leraar en dan gebruikte ik vaak verhalen en anekdotes. Ook in mijn cursuswerk of bij lezingen zijn verhalen een prachtige kapstok.