“Laten we denken aan kernwapens, aan de mogelijkheid om binnen enkele ogenblikken een zeer hoog aantal mensen te vernietigen. Laten we denken aan genetische manipulatie, de manipulatie van het leven, of de gendertheorie, die de scheppingsorde niet erkent. Met die houding, pleegt de mens een nieuwe zonde, die ingaat tegen God de Schepper. Het ware rentmeesterschap heeft niets van doen met ideologieën die de mens zien als een ongeluk, als een probleem om te elimineren.”