Een kleine vergaderzaal, driehoog achter in het enorme Utrechtse gebouw waarin het dienstencentrum van de Protestantse Kerk is gehuisvest. Diepe stilte rondom. Gezien het gespreksonderwerp is de ruimte haast symbolisch. Want ‘zonde’ is allang geen factor van betekenis meer in het geseculariseerde menselijk bedrijf. Zelfs niet binnen de kerkmuren, waar het de tongen van voorgangers amper losmaakt.