Het afgelopen jaar was Samuel Lee de Theoloog des Vaderlands. In een open brief blikt hij terug en pleit hij voor een theologie van oprechte betrokkenheid. Hij schrijft: “Nu ik in deze dankbrief terugkijk op de belangrijkste onderwerpen die mijn aandacht vroegen in het afgelopen jaar, introduceer ik een nieuwe term. Want ik heb gemerkt dat vóór alles één ding nodig is in het gepolariseerde, verdeelde en onzekere Nederland van nu: oprechte betrokkenheid. Ik heb geprobeerd die te tonen. Meestal kwam het over, tenminste, dat hoop ik, maar misschien - hoe goed bedoeld ook - bij sommigen helaas niet. In de 21e eeuw is volgens mij een Theologie van Oprechte Betrokkenheid nodig.”