Bijna de helft van onze jongeren staat continu onder druk, concludeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dit voorjaar in het rapport De zorg van morgen begint vandaag. Ze ervaren angst en stress door een veelheid van factoren: de toetsdruk op school en in het hoger onderwijs, de verwachtingen van hun ouders, gebrek aan concentratie.