In 1963 behaalden de partijen die later (in 1980) het CDA zouden vormen nog de absolute meerderheid. De katholieke KVP (50 zetels) en de protestante partijen ARP (13 zetels) en CHU (13 zetels) waren destijds samen goed voor 76 volksvertegenwoordigers. Daarnaast gingen er in dat jaar ook nog zetels naar de SGP (3) en GPV (1).