Steeds minder mensen zijn gelovig, maar steeds meer mensen zijn op zoek naar zin en betekenis. Dat hoor je vaak, en ik las het ook in Waarom ben ik hier? Maar waar baseert Rens Bod dit op? “Dat steeds minder mensen gelovig zijn, staat buiten kijf. Het grote CBS-onderzoek naar secularisering laat zien dat in 2017 49% van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent, en dat percentage is ondertussen gezakt tot onder de 46%.