‘We benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar, te hellepe nietwaar!’, schalt het over de donderdagmarkt in Bussum. Het is druk en een marktkoopman zingt het refrein van het ‘t Schaep met Vijf Pooten-liedje. Boven de marktkraampjes torent de Wilhelminakerk uit, een imposant gebouw. De marktkraampjes staan pal voor de kerk opgesteld.